RSS

Skaitytojai rašo

Laba diena gerb. Česlovai ir gerb. Erlickai,

trumpai išdėstysiu savo nuomonę apie gyvąjį klasiką Erlicką.
Tai bohemiško gyvenimo būdo ir girtuoklystės paženklintas žmogus, tačiau su didžiule valia ir žemaičio genais, sugebėjęs atsispirti iš to kylančiai degradacijai ir depresijai.
Jo kalambūrai, netikėti sulyginimai, autoironija ir kandi pašaipa puikiai masažuoja aptukusią vartotojo sąmonę, tačiau, kas liūdniausia, jos nekeičia.
Labiausiai klasiką ir vertina tie, į kuriuos pastarasis galanda savąją plunksną. Paradoksas paradokse !
Kad juodąjį jumorą paversti viesiu, nėra būtina keisti stilių, užtektų autoriui labiau kontroliuoti savo mintis ir bent pabandyti nuspėti, ką jos gali atnešti : neviltį ar viltį.
Šioje vietoje ir norėčiau užbaigti bei palinkėti autoriui užbaigti tas fantasmagoriškas apysakas Lietrytyje, kur liejasi smurtas ir žiaurumas. Ir tai jau visai nejuokinga, nes mūsų mintys prisideda prie realybės kūrimo. O realybė šiandien, velniai tariant, beveik erlickiška….

Sėkmės,
Paulius

2008-06-25


Erlickas yra idiotas, nes aš perskaičiau jo knyga. Norėdamas įsitikinti, kad yra priešingai perskaičiau knygą dar kartą, bet dabar dar daugiau nebesuvokiu, jis nemoka rašyti, o gal nemoka ir skaityti, nes alkoholikas iš vienos veido puses, durnius iš kitos, o iš nosies zombis, todėl nusprendžiau skaityti trečią kartą, bet ne nuo pradžių, o nuo antro galo, priartėjus prie pirmo galo apsičiupinėjau savo penktą galą, netyčia pasitenkinau ir iškart pradėjau nesuprasti kodėl už knygą mokėjau pinigus ir labai didelius, jaučiausi apiplėštas, todėl ir aš pradėjau plėšti. Norėjau atsilyginti. Išplėšiau kas antra lapą, o po to dar kartą po kas antrą. Ir kai knygoje liko vienas lapas, nebebuvo kaip plėšyti kas antra, todėl tą vieną perpėšiau per pusę. Lapus pasvėriau, kad žinočiau kiek priplėšiau. Skaičiuoti labai gerai moku, todėl ištraukiau šaknį iš kilogramų, prisiminiau Kalėdas ir gavau daug popieriaus tinkamo susivilioti mandarinams ir žaisliukams eglutei. Mandarinų nenusipirkau, nes neturėjau pinigu, kuriuos išleidau knygai, o žaisliukų taip pat nedariau, nes nemoku lankstyti. Mokėjau tik skaičiuoti ir gerai pažinti skaičius, todėl susidėliojau lapus pagal numerius ir uždėjau viršelį. Dabar skaičiau žiūrėdamas į puslapių numerius, apibraukdamas tekstą kuo arčiau raidžių, kad kas ko slapta neįrašytų daugiau, kiekvieną lapą dar ir pasirašiau. Palengvėjo, kad pajutau, kad aš visą laiką teisus ir kad kitaip ir būti negali. Nusimoviau kelnes, atsisėdau ir man palengvėjo dar labiau, bet ne iki galo, nes buvau užmiršęs atidaryti dangtį. Knyga kaip tik voliojosi šalia, bet išsaugojau orumą nešūdinau, prisiminiau vadovą, patapšnojau delnais, paskirsčiau lygiu sluoksniu. Žinai, neabejoju, praeis laikas ir jis atšoks pats savaime. Knygą išsaugojau, kad visiems parodyčiau kokias knygas man skaityti nelygis. Kad žmonės negalvotų apie mane, ką aš apie juos galvoju, apsimečiau, kad knygos neskaičiau. Tiksliau skaičiau, bet tik iki vidurio pusės ir tik iš kitos puses, kad žinočiau apie ką ten kalba.

Erpickas

2008-12-02


Laba diena.

Siunčiu tris daineles pagal Erlicko žodžius: “Juodą naktį”, “Nubudimas” ir “Žvaigždele mano…”
Koncertas įvyko 2006 metų lapkrityje. Vokalas (bosas): Vytautas Vepštas, fortepijonas: Emilija Budžemaitė.
Tik labai gaila, kad įrašo kokybė nekokia gavosi. Daugiau dainelių pagal Erlicką yra mano puslapėlyje http://alkauskas.ten.lt
Jei tinka šių trijų dainelių kokybė, ir jei galite, patalpinkite Erlicko puslapėlyje. Jei ne- nieko tokio.

Pagarbiai, Giedrius Alkauskas

Nubudimas

[mp3]http://erlickas.eu/wp-content/uploads/klausytoju/01. Nubudimas.mp3[/mp3]

Žvaigždele mano…

[mp3]http://erlickas.eu/wp-content/uploads/klausytoju/02. Zvaigzdele mano.mp3[/mp3]

Juodą naktį

[mp3]http://erlickas.eu/wp-content/uploads/klausytoju/08. Juoda nakti.mp3[/mp3]

2009-02-01


Mano pastebėjimai

Ale ir įdomiai sukurtas pasaulis! Visi tik skuba, tik skuba…
Štai ir aš – sugalvojau nueiti pas draugą. Pavyzdžiui, naują knygą aptarti. Kuom esu blogesnis už Erlicką?! Negi galvojat, kad raides skaityti pamiršau? Ne! Pagaliau, turiu neatimamą teisę ir kitu tikslu apsilankyti Pavyzdžiui, viengungiškų barščių – vandens pakaitalo pašlerpti. Arba muses ant palangės perskaičiuoti. Na, gerai jau, gerai: tiesiog butelaitį kitą vynelio išsiurbti… Šiaip aš iki draugužio per 15 minučių nuspyruokliuoju. Bet šiandien mane kažkas tarsi ant sparnų neštų – matyt, kad vizito tikslo beeidamas nespėčiau pamiršti. Nors neturėčiau – rankoje butelis pūpso. Taigi, šiandien tą patį atstumą aš nulėksiu per 10 minučių. Vadinasi, ši kelio atkarpa man trečdaliu greičiau prabėgs. O tai labai negerai, nes tuo pačiu pagreitės ir laikas (penkiolika minučių kaip dešimt prabėgs!), kas norom nenorom pirma laiko varo mane į kapus.
Sugalvojau, kaip tą laiką išbalansuoti! Su bičeliu gersim tol, kad man namolei reiktų paršliaužti. Taip ir aš savo gyvenimą gerokai prailginsiu, ir praeiviai lai nemanys, kad esu koks nors ten paprasčiausias gatvės girtuoklėlis!

Suaugę krūvon

Nuvažiavo lietuvis Klimas į Angliją ir ten susipažino su Maksu. Jie labai susidraugavo, tiesiog suaugo krūvon kaip Siamo dvyniai ar koks nors kemerys. Tik nepagalvokite apie dabar visiems mums įkyriai brukamą homoseksualizmą…
Tiesa, prisiminęs sulipusius Klimą su Maksu štai ką aš norėjau paklausti: o prie ko čia klimaksas?!

Voldemaras Zacharka

2009-04-16


Sveikinimas

2010-03-18


Jūsų eilės gražesnės už langą
Nuvalytą langų plovikliu.
Jus sutikčiau – paspausčiau Jums ranką
Nes mažai šiam pasauly tokių.

Ne visi Jūsų darbus supranta
Ne visi tokie pat kaip ir aš –
Ne visi alaus butelius renka
Kad Erlicko sau pirktų knygas.

Apie Jus aš galėčiau rašyti
Tris dienas ir septynias naktis –
Bet lentyna į šoną vėl svyra –
Reikia eiti patikrint vinis…

Tomas

2010-09-14


Už indėlį į lietuviškąją dainuojamąją poeziją Juozui Erlickui įteiktas Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) apdovanojimas – „Aukso žvaigždė“.Į atlapą eilinis įsegtas medalis
Gražiai kabės Tau Juozai prie širdies.
….Sveikatos linkim: kad be priekaištų ir plaktų ir stovėtų ir kabėtų ir tiksėtų…
Taikliąjam išmintyngo žodžio šauliui, nuoširdžiai linkim mes išties.

Fanai iš Kauno

2011-10-22

Pasidalink su draugais!