RSS

I. Dienų tas keistas neramumas

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Tos dienos tokios keistos ir neramios,
Kada esi padaręs šimtą gramų,
O jei dar antrą šimtą padarai –
Nutrūkę grįžta vėl vaikystės aitvarai…

Ak, būna žemėj kartais švelniai keista –
Štai Petras duoda rublį ir nukaista,
Štai Bronka rita bonką naujo skysčio,
Ir nebeaišku – kur Viekšniai, o kur –
Mytyščiai. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Eilėraštis šeštą valandą

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Lygiai šeštą, arba prieš šešias,
Susimąstę, išdidūs ir orūs
Mes išeinam į pilkas gatves
Lyg iš glėbio brangios – iš kontorų.

Mes išeinam, kaip eina poetai
Vakarais iš kavinių, o gal –
Kaip nugriaudėja rūsčiai klozetai,
Kai virvutę patrauki atgal. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 9.0/10 (4 votes cast)

Mano rytmečiai II

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Susidūriau, kaip ne kartą,
Su Petru prie cecho vartų –
Ir galvojom, ką daryti,
Kad nereiktų krauti plytų.

Dviese nieko nenutarę,
Susimušę, susibarę,
Nenusprendę, ką daryti,
Išsitraukėme „Kastytį“. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

Mano rytmečiai I

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Ką tik nulijo lietutis šiltas,
Einu aš gatve, lietpalčiu apsivilkęs,
Žmonės aplinkui, šypsodamies jaukiai,
Įstaigon, įmonėn, fabrikan traukia.

Man irgi noris su jais taip žingsniuoti,
Dainą užtraukti, kumštelt, kvatoti:
Šit aš praeiviui numušu skrybėlę,
Jis įkandin man kažką linksmai rikteli. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)

Į kūrybos kelią. Prano Blinkevičiaus lyrika

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Prano Blinkevičiaus kūrybą geriausia yra apžvelgti nuo aukšto Šaltūnų šlaito tyliaisiais vasaros šventadienių vakarais. Tada gražiausiai atsiveria akiai šios kūrybos kalneliai ir ypač lomelės, kurių yra iš tikro gausu ir kurios bendroje mūsų lyrikos panoramoje išsiskiria savo, pasakyčiau, antikiniu grožiu… Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)

Kaip aš mečiau rūkyti

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Atsitiko tai užpernai, gruodžio keturioliktą dieną, anksti iš ryto. Aš ėjau į parduotuvę ir gatvėj sutikau savo draugą Joną.
– Labas rytas, – pasisveikinau.
– Labas, – atsakė jis.
– Kur tu, Jonai, eini? – paklausiau.
– Į parduotuvę. O tu kur?
– Ir aš į parduotuvę, – atsakiau. – Einam kartu. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 9.4/10 (14 votes cast)

Dedikacija Petrui Garnevičiui

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Mano dienos jaunosios
Debesėliais suposi,
Nežinojo skausmo jos,
Žaidė šypsnis lūpose.

Kai per dangų plaukdavo
Debesys kaip gulbės,
Aš kažin ko laukdavau,
Vaikiškai apstulbus. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 9.8/10 (4 votes cast)

Margi drugeliai

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Margi drugeliai sukas tarp gėlių –
Ir aš norėčiau būti drugeliu!
O tolumon pro šalį einant vasarai
Aš mėlynais žiedais papuoščiau kasą jai.

Bet numinti keliai į šilo tolumas,
Ir debesėliai šilkasparniai tolinas,
Svajonės gražios nuplaukė pavėjui –
Kur ta šalis, kurion patekt norėjau?.. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 8.6/10 (13 votes cast)

Vasara

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Man vasarą miške patinka –
Tiek daug visokių kirmėlių!
Ilgų gyvačių čia nestinga,
Anei gražuolių siurbėlių.

Štai lūšies viduriai išvirtę,
Ten raitosi riebus žaltys,
Ir klaidžioja tarytum girtas
Medžioklio sužeistas lokys. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)

Mokykliniai paveikslėliai

Kodėl? (1979) Nėra komentarų

Iš rašomos atsiminimų knygos „Kai aš mažas buvau“

Marytės palaukiau prie vartelių.

– Duok, Maryte, portfelį. Aš panešiu, – pasakiau truputį paraudęs.

– Še, nešk, jei nori, – tarė ji paprastai.

Aš nešiau jos portfelį vienoj rankoj, savo – kitoj. Ir man buvo labai gera nešti du portfelius. Marytė straksėjo šalia ir niūniavo visokias daineles. Aš panorau padaryti jai ką nors labai gero. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
0
Rating: 9.1/10 (12 votes cast)

« Ankstesni įrašai Vėlesni įrašai »