RSS

Procesai

History of Lithuania Nėra komentarų

Bene Maironis yra pasakęs: nebsulaikysi naujo skilimo, nors jį pasveikint tau ir baisu…
Anoks ten baisumas! Štai krikščionys demokratai lengvai skiltų į krikščionis ir demokratus, pastarieji – į socialdemokratus bei demokratinę darbo partiją ir t.t.
Sunkiau su konservatoriais. Manding, kol patys negriebsim kirvių, gali ir neskilt.
Suskaldytą kelmą įgrūdi krosnin – ir šilta namuose.
Suskaldytume juos – gal visoj Lietuvoj taptų šilčiau.
Kelmas – gražu, betgi turim ir naudos žiūrėt.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.4/10 (65 votes cast)

Viešpats su jumis!

History of Lithuania 1 komentaras

Šiąnakt vėl kad privertė sniego!
Tikrai valia tvirtinti, kad švariau ir šviesiau gyvenam.
O jei dar padegt tą sniegą?
Rasi ir šilumos rastųs…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.1/10 (43 votes cast)

Susvetimėjimas

History of Lithuania Nėra komentarų

Skaitau skelbimą: aš ir tu – laimingi būsime kartu!
– Kodėl? – klausia pati. – Kodėl visi eina Europon, o tu kvailyn?
– Valdžios nekaltinu, – atsakau. – Ji čia niekuo dėta.
Žiūriu pro langą ir švilpauju.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.3/10 (45 votes cast)

Nerimas

History of Lithuania Nėra komentarų

Nuo ankstaus ryto einu į Europą ir vis galvoju: o kas yra monetarinė politika? O kuom jinai skiriasi nuo mano piniginės?
Vakare pagauna ilgesys, aš apsipilu ašarom ir einu į lovą.
O jei būčiau konservatorius… Jei reiktų visą gyvenimą…
Sudrebu ir pasislenku arčiau Tavęs…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.2/10 (36 votes cast)

Optimizmas

History of Lithuania 2 komentarai

Antai moteris savo kūną pardavinėja.

– Keturiasdešimt litų.

– O kiek sveriat?

– Aštuoniasdešimt.

Paskaičiavęs linkteliu: man tinka.

Viso labo 50 centų už gyvo svorio kg. O juk pasūdžius užteks iki rudens.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.5/10 (96 votes cast)

Dialektinis materializmas

History of Lithuania 2 komentarai

Girdžiu balsus: gyvename geriau negu pernai, o po metų gyvensim geriau nei šiemet.

Mąstau: o po šimto?

Padarau šimtą.

Tikrai geriau!

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.4/10 (95 votes cast)

Gyvoji klasika

History of Lithuania Nėra komentarų

Skaitau Čechovą: žmoguje viskas turi būti gražu – ir veidas, ir rūbai, ir mintys…

Verčiu į lietuvių kalbą: ir užpakalis, ir kėdė, ir kišenė…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.3/10 (56 votes cast)

Gerumas

History of Lithuania 1 komentaras

Kada tik tą moteriškę sutinku, visuomet pasiteirauju:

– Ar jūsų Faustas dar gyvas?

– Visi bilietai parduoti, – atsako jinai.

Linktelim ir išsiskiriam. Aišku, aš nežinau, nei kas tas Faustas, nei kokie ten bilietai. Bet kai pagalvoji, kiek žmonių abejingai praeina vienas pro kitą nė nestabtelėję!..

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.4/10 (54 votes cast)

Pabudimas

History of Lithuania Nėra komentarų

Jis pabunda anksčiau už tave. Tu dar snūduriuoji, o jis jau keliasi. Tu dar guli, o jis jau stovi.
Galvoju, kas jis toks?

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.6/10 (78 votes cast)

Komunistai

History of Lithuania Nėra komentarų

Prisimenu filmą: Rusija… Ką tik po revoliucijos. Visur šviesios ateities ženklai. Beveik kaip pas mus.
Purvinam laukiamajam būrys žmonių: vyrai, moterys… Kažkas pabeldžia į langą: komunistų yra? Visi krūpteli, susigūžia, kai kurie ir atsisveikina… Bet staiga pakyla žilas seneliukas ir skystu balseliu rėkia: aš komunistas!
Galvoju: o čia? O dabar? Ar daugelis šitaip galėtų?

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.4/10 (50 votes cast)

« Ankstesni įrašai