RSS

Melodija

Aš moku augti (2003) 8 komentarai

Yra tokia melodija –
Lyg obelis balta.
Man laikrodis parodė ją.
O ji – ne man skirta.

Kaip kregždės man atrodė ji,
Kai nardė debesy –
Aukštyn, žemyn – melodija
Fa do mi la do si. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.0/10 (175 votes cast)

Aš ten buvau

Aš moku augti (2003) 5 komentarai

Ten medžiai – lyg protėvių rankos,
Kaip šiltas drabužis – rugiai.
Ten žiūri pro keturis langus
Sodybos – margieji drugiai.

Takeliai balti tartum siūlai,
Iš motinos rankų išbėgę,
Vidurnaktį, žydint mėnuliui,
Pavargę prie durų užmiega. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.3/10 (94 votes cast)

Juodosios avelės

Aš moku augti (2003) 4 komentarai

Baltos lankos, juodos avys –Avinėlis
Kas išmano, tas jas gano…
Aš, lankon ton atkeliavęs:
– Šen, – šaukiu, – avelės mano!..

Bet avelės ima bliauti,
Laksto, sukasi ratu.
Negaliu aš jų pagauti –
Pabandyk gal tu. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.3/10 (91 votes cast)

Mano skraidymai

Aš moku augti (2003) 1 komentaras

Kai buvau visai mažytis,
Aš mokėjau net skraidyti:
Strykt iš lovos, švilpt pro langą –
Tiesiai į padangę!

Na tai kas, kad be sparnelių! –
Kregždės vejas, vėjas kelia,
Ko neieškau – nerandu –
Su draugais skrendu. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.4/10 (56 votes cast)

Ar jūs žinot tą dainelę?

Aš moku augti (2003) 3 komentarai

Ar jūs žinot tą dainelę
Apie katiną ir pelę?
Ta pelytė šmurkšt… Gana!
Čia visai kita daina.

Aš dainuosiu jums dainelę,
Kaip kačiuką vijos pelės.
Tas kačiukas strykt berželin –
Dairosi žaliom akelėm. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.8/10 (83 votes cast)

Spalvota puota

Aš moku augti (2003) Nėra komentarų

– Kas dunda tenai po salotom? –
Kurmis metro renčia stotį.
– Kas virš vandens ten šuoliuoja? –
Laumė ant Laumžirgio joja.

– O kas gi ten plazda kaip akys? –
Dvi aksominės plaštakės,
Ir skamba gimtoji drugelių kalba:
– Vakarienei kopūstų sriuba! Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 7.9/10 (53 votes cast)

O gal tai – Metro?

Aš moku augti (2003) Nėra komentarų

Žemėn lietūs vasariniai krinta,
O po žemėm painūs labirintai.
Tartum požeminis traukinys
Juodas Kurmis bėga naktimis.

Bėga Kurmis po žeme kaip laikas,
Bėga kaip sapne paklydęs vaikas…
Kurmio pievoj ryto rasai žvilgant –
Tartum kiparisai – budi smilgos. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.6/10 (51 votes cast)

Senas kilimas

Aš moku augti (2003) Nėra komentarų

Ant grindų patiestas,
Margas tartum miestas,
Niekieno nemylimas
Sielvartavo Kilimas:

– Mano broliai pasakose
Juodvarniais lakioja.
Visas Paukščių Takas – jų,
O aš čia, po kojomis. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.6/10 (63 votes cast)

Pasaulio pabaiga

Aš moku augti (2003) Nėra komentarų

Ten, padangėj, dūmų žuvys
Nardo, tartum aitvarai.
Nosį kalbina Liežuvis:
– Ką už dūmų tu matai?

Ar matei tu dūmų šokį,
Vienus dūmus be ugnies?
Ar regėjai Dūmų žmogų,
Pakabintą ant vinies? Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.7/10 (66 votes cast)

Kad būtų linksma

Aš moku augti (2003) Nėra komentarų

Nedūsauk, vaikeli –
Koksai nuobodumas!..
Klausyk, ką daryt, –
Išnyks jis, kaip dūmas:

Iš tvarto nudžiauki
Plieninę grandinę
Ir pačią didžiausiąją
Kiemsargę spyną. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.1/10 (98 votes cast)

« Ankstesni įrašai