RSS

Senų laikų istorija

Dainų žodžiai 5 komentarai

Gyveno Mindaugas toksai, pablūdęs buvo jis visai –
Baisiausias iš visų baisių banditų.
Ką pamatys – tą nužudys, kai pasigaus – tai prievartaus
Būdais tam krašte dar nebandytais.

Bet nesiskundė nieks tada, nes buvo tai tokia mada,
O vienąsyk, kai tykojo jis krūmuos,
Kad ims žaibuoti naktį tą, lyg būtų sprogus kometa,
Net suliepsnojo girios irgi rūmai. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.4/10 (79 votes cast)

Rusiškas

Dainų žodžiai 1 komentaras

Toks šaltas riogso krosnies molis,
Toks baltas spokso durų raktas.
Ir mano brolis Dimedrolis
Manęs negelbėja šią naktį.

Visi pabėgo troleibusai,
Monetos, moterys, teisybė…
Kaip man užmigti ir nubusti
Pas gero būdo aplinkybes? Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.2/10 (43 votes cast)

Baladė

Dainų žodžiai 1 komentaras

Pro langą, motin, ko žiūri –
Sėsk vilnų verpti.
Išėjo sūnūs keturi
Degtinės gerti.

Išėjo į „Metropolį”
Visi kaip vienas.
Tu, motin, savo sopulį
Užgerki pienu.  Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.6/10 (52 votes cast)

Man patinka, kai dainuoja ir šoka

Dainų žodžiai 2 komentarai

Mintys šią naktį pradingo –
Aš nieko nemoku.
Bet vis tiek man labai patinka,
Kai dainuoja ir šoka.

Man patinka žmonės laimingi –
Ir aš toksai būsiu, mama,
Kada nors. Man prie veido tinka
Laimė ir šimtas gramų.  Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.5/10 (43 votes cast)

Sudievu

Dainų žodžiai 3 komentarai

Sopulio pervertas žemėn kritau –
Dievo aky Lietuvos nebmatau.
Viešpatie! Kruvinos ašaros kris –
Kas ją išsinešė? Ponai! Kuris?

Kur aš stovėjau ant Baltijos kelio –
Usnys keroja, varputys želia…
Kur aš mylėjau – ištryptos rūtos,
Anei Kęstučio, anei Birūtos…  Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.4/10 (34 votes cast)

Yra žmogus

Dainų žodžiai 1 komentaras

Esu neaukšto stoto, silpno proto,
Iš padilbų į Lietuvą žiūriu.
Aš neturiu gyvenamojo ploto
Ir pažiūrų taipogi neturiu.

Esu be specialybės ir be darbo,
Ir Lietuvos Respublikai aš – nulis.
Man, šneka žmonės, pasimaišo kartais –
Iškėlęs kirvį aš vaikaus mėnulį. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.7/10 (45 votes cast)

Yra šalis…

Dainų žodžiai 4 komentarai

Čia centras Europos. Remiuosi kas dieną
Į Lietuvą brangią tarytum į sieną.
Europa – ne sesė man, Centras – ne brolis
Ir siena – sena, bet ne mano senolė.

Išeisiu į lauką – ir šitie laukai
Tokie dideli, bet ne mano draugai.
Kur bėga Šešupė, ten bėga lietuvis,
Bet spėja pavyti jį kumštis ar šūvis. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.5/10 (88 votes cast)

Svetimi

Dainų žodžiai Nėra komentarų

Kur esi, mano drauge tada, kai man reikia tavęs?

Tavo rankos ir  žodžio, ir, gal, taurės vyno raudono?

Mano balsas nuliūdęs klajoja po miesto gatves,

Bet atsako kažkas man šią naktį: tu už ryšio zonos.

 

Ir daugsykių tamsiau tamsoje tampa man, mano drauge.

Štai pakilęs aš atveriu langą ir įžiebiu dagtį.

Kas paleido iš zonos tave ir kodėl, kas ten laukia?

Ak, nejaugi aš zonoje vienas likau tokią naktį? Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.7/10 (33 votes cast)

Būsiu geras

Dainų žodžiai Nėra komentarų

Jau žinok rytoj aš būsiu geras,
Būsiu geras, būsiu geras.
Būsiu aš visų širdžių premjeras
Būsiu pirmas tau ant širdies.

Kaip šį rytą šiltas vėjas pūtė,
Kad labai gera geru man būti.
Sakė šilko kelią tau pasiūti
Iš pažadų, iš praeities. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.4/10 (37 votes cast)

Varna

Dainų žodžiai Nėra komentarų

Vakaras pilkas ir varna pilka,
Manau, kad dėl visko jinai tik kalta
Nušausiu varnelę ir būsim balti,
Bet žiū gi ta varna, tai mano pati.

Ak tu mylimiausioji, mano patele,
Kada pavirtai tu į pilką varnelę?
Pili tu kažką nešvankaus burba puodas,
Ir vakaras pilkas pavirsta į juodą.
Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.7/10 (58 votes cast)

« Ankstesni įrašai