RSS

TOKS ŽMOGELIS

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 5 komentarai

Kartą gyveno žmogelis –
Paprastas, nepasiryžęs,
Suodinas voro švarkelis,
Dulkių bateliai suplyšę

Pelkėj turėjo trobelę,
Vieškely – keturis vėjus,
Žilą, barzdotą ožkelę –
Ta jo visai nemylėjo. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.9/10 (138 votes cast)

BALTOJI OKUPACIJA

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 3 komentarai

Vėjas, tartum devyni vilkai,
Prie namų tai staugia, tai vaitoja,
Snaigės leidžiasi – balti pulkai –
Visą mano žemę okupuoja.

Mano upės šiandien – tartum plentai,
Baltos, kaip palatos – mano pievos.
Siautėja baltieji okupantai,
Tyli žaliaakis girių Dievas. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.3/10 (61 votes cast)

JEI NĖRA, TAI NĖRA

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 7 komentarai

Jei kambary nėra kėdės –
Tai nieks ant jos ir nesėdės.
Jei kambary nėra nė stalo –
Ant jo nieks nestatys bokalo.

Jei kambary nėra ir lubų –
Neklaidžios musė ten nutūpus.
Jei kambary nėra net sienos –
Neatsirems į ją nė vienas. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.6/10 (92 votes cast)

PAPRASTA DAINELĖ

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) Nėra komentarų

Vienas sau žingsniuoju –
Į kurią gi pusę?
Anei negalvoju,
Kur šią naktį būsiu.

Aidą mano žingsnių
Sutemose lydi
Skambanti lakštingala,
Vasaroj paklydus. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.4/10 (48 votes cast)

VASARA

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 1 komentaras

Miega mokykloj varpeliai,
Sūnūs paskendusio Varpo.
Skamba padangėj paukšteliai, –
Mėlyną audeklą karpo.

Stoviu nuo vasaros žalias
Aš ant aukščiausios kalvos –
Visą, o visą birželį
Mokysiuos paukščių kalbos.

O vidur liepos dienų
Aš atsisėsiu prie Nemuno, –
Mokysiuos iš vandenų
Didelio, ilgo gyvenimo.

Ir vakarais pievoj šoksiu
Nieką kartu su drugiais…
Na, o rugpjūty išmoksiu
Mirti, kaip miršta rugiai…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.2/10 (50 votes cast)

KĖDĖ, STALAS, KOVAS IR EILĖRAŠTIS

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 5 komentarai

Kėdė turi keturias kojas…
Stalas yra apvalus…
Sėdžiu prie stalo – rimuoju
Kėdę su šituo stalu.

Bet! Ką gali parašyti
Apie tą kėdę, tą stalą?.. –
Stovi už lango nušvitęs
Kovas, ir inkilą kala.

Išmetu kėdę pro langą –
Stalas plačiai išsižioja…
Sprunka šalin nusigandęs
Eilėraštis dvylikakojis…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.9/10 (59 votes cast)

SIELVARTINGA DAINA, ARBA SAUGOKIT SAVO DIENAS

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 3 komentarai

Kartą ilsėjos prie kelio
„Daugpilis – Kaunas – Berlynas“
Du telefono rageliai,
Baslys ir Konservų skardinė.

Baslys susimąstęs rymojo,
Rageliai plepėjo, kaip vaikas,
Skardinė sardinių žiaumojo
Konservus, ir taip bėgo laikas. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.0/10 (50 votes cast)

BOBUTĖ IŠ PARYŽIAUS (3)

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 2 komentarai

Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė
Ir džiaugės labai, kad gyva dar, kad kruta,
Ir nors teturėjo tik dešinę koją –
Porelę prancūzų visur ji sekiojo.

Bulonės miške ir laukuos Eliziejaus…
Porelė – Maskvon, ir jinai – Mauzoliejuj…
Prancūzų porelę jei vieną paliktum –
Baisu pagalvot, kas pasauly nutiktų:

Ar gatvėj paklystų, ar langą išdaužtų,
Ar imtų bučiuotis, Pavasariui auštant…
Ir jeigu pasaulis dėl to nesugriūtų –
Vis viena baisu tam pasaulyje būtų.

Štai parkan Mišelis vadina Birutę –
Iš paskos klibinkšt paklibinkšt ir bobutė.
Mišelis arčiau mylimosios pasvyra,
– Policija! – šaukia bobutė – į skyrių!

Birutė parausta, nubėga į kairę,
Mišelis – išbalęs – į dešinę pusę,
Bobutė sutrikusi gatvėje dairos –
Ir ją pabučiuoja šaunus Autobusas.

Bobutė tik skėsteli: ak, pasiduodu!..
…Štai guli taip tyliai, kaip pelės po šluota,
Galvūgaly šlama prancūzas berželis –
Jį laistė Birutė, sodino Mišelis…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 8.9/10 (119 votes cast)

BOBUTĖ IŠ PARYŽIAUS (2)

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 2 komentarai

Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė –
Prie Eifelio bokšto turėjo ji butą.
Ji visko pasauly klausytis norėjo,
Bet viena kairiąja ausim tegirdėjo.

Nebuvo be galo dėl to nusiminus –
Ir viena girdėti, ką šnekas kaimynai!
Prie durų priglaudusi išskėstą ausį,
Žinių vakarinių kas vakarą klausės…

…Giliai iš širdies atsidūsta markizas:
– Mišeli, ir vėl Persų įlankoj krizė!
Markizė teiraujas: kas naujo Taivany?
Mišel, ar tikrai jau laisva Lithuania?

Stojas Mišelis, pelių karalaitis:
– Tėveliai, aš myliu karštai lietuvaitę!..
– Že tem! ak! – suklinka markizė žavi.
Markizas tik mosteli: e, se la vi…

– Sudievu, tėveliai… Ir pasuka raktą,
O durys kad pokštels bobutei į kaktą!..
Bobutė nuo laiptų giliai nusirito –
Nė viena ausim nebegirdi iš ryto…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.2/10 (104 votes cast)

BOBUTĖ IŠ PARYŽIAUS (1)

Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose (1995) 2 komentarai

Gyveno kadaise Paryžiuj bobutė –
Ji mėgo žiūrėti pro rakto skylutę.
Žiūrėdavo dešinę akį primerkus
Ką veikia prancūzai; kiek juokias? kiek verkia?

Žiūrėdavo šitaip kas vakarą ilgus
Spalvotus prancūziškus nuotykių filmus:
Prieš veidrodį stovi markizas išbalęs –
Jinai su Kitu šoko užvakar baliuj!..

Prie smilkinio glaudžia jisai pistoletą –
Atodūsis:… Dieve… sudievu, Žaneta…
Markizė pravirksta: sudie, de Fiunesai,
Vaidenkis nakčia man, aš lauksiu, ilgesiuos…

Gaiduką paspaudžia – ir šūvis! – pro šalį..
Ak, niekaip markizas numirti negali…
Markizė į plaukus įsipina gėlę…
Prie durų atbėga kornetas Mišelis –

Tėveli! Mamyte! Žiūrėkit, koks šuolis!
Man sakė, kad būsiu rytoj komjaunuolis…
Spagą tiktai – šmakšt! – pro rakto skylutę
Kairiosios akies nebeturi bobutė…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.3/10 (108 votes cast)

« Ankstesni įrašai