RSS

Iš naminių gyvūnų gyvenimo

„Bajorų“ ištraukos 4 komentarai

Jaukumas

Grįžęs namo, rūbų spintoj randu kažkokį poną…
Tyliai užveriu duris ir ilgai stoviu kitoj pusėj. Širdin smelkiasi tylus džiaugsmas.
Kitur taigi blakės, tarakonai įsimeta…
Vadinas, čia geri namai. Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.5/10 (105 votes cast)

Iš laukinių gyvenimo

„Bajorų“ ištraukos 1 komentaras

1

Išeinu įkelia… Pavasarį man visados kyla nerimas, o noras dirbti – ne. Valgau šešiskart per dieną.
Žinau, yra žmonių, kurie neturi laiko pavalgyt. Ką tie žmonės dirba? Ir kam tada išvis dirbt?
Tai labai nelaimingi žmonės. Suklupęs kryžkelėj pasimeldžiu už jų sielas.
O yra tokių, kurie atsilieka nuo laiko. Aišku, jie tai daro specialiai, idant, likę praeity, galėtų ją pataisyt, nes nuo praeities priklauso, kokia bus ateitis. Tai geri žmonės.
Bet yra tipų, kurie pralenkia laiką ir, nukeliavę ateitin, ten tiek pridirba… O mes, pasiekę tą laiko juostą, naiviai skėsčiojam rankom: „Kodėl viskas taip?”
Atlikęs kelyje apklausą nustatau, kad dauguma žmonių išvis neturi laiko. Ir kuo žmogus turtingesnis, tuo daugiau jam trūksta.
Bet jei laikas – pinigai, kaip galima tuo pat metu tą patį ir turėt, ir – ne?  Skaityti tęsinį…

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.3/10 (34 votes cast)

Nebijokite būti laimingi

„Bajorų“ ištraukos Nėra komentarų

Tikriausiai ir jūs esat gavęs pasiūlymą: „Papūsk man į rūrą!“

Ir nė sykio nepūtėt? Netraukė nauja išbandyt?

Užtat niekas ir nesikeičia jūsų gyvenime.

Šampaną geria tik narsūs.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.5/10 (47 votes cast)

Grožio niekad negana

„Bajorų“ ištraukos Nėra komentarų

Jeigu jūsų vaikai žiemos naktį jus varo į mišką žibučių rinkt, kaip elgtis?

Eikite ir rinkite. Pasirinkimo neturite.

Ir džiaukitės, kad vaikai į grožį linkę.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.8/10 (40 votes cast)

Tylioji egzistencija

„Bajorų“ ištraukos Nėra komentarų

Kas rytą atsikeliu, nusiprausiu, pasimeldžiu ir pasislepiu po lova.

Laukiu, kas bus.

Ir nieko nebūna!

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.2/10 (36 votes cast)

Žudanti buitis

„Bajorų“ ištraukos Nėra komentarų

Būna, parsivedu į namus dailią ponią… O pati tuoj suskanta vakarienę taisyt, vaikai – savo kvailus piešinius rodyt, uošvis – prisiminimus pasakot…

Ir viešniai nemiela, ir man nejauku.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.1/10 (35 votes cast)

Protinga praeitis

„Bajorų“ ištraukos Nėra komentarų

Kai slinko ledynai, tai žmonėms nereikėjo transporto. Jie tiesiog sėsdavo ant ledo ir nuslinkdavo, kur reikia. Gyvenimo tempas buvo lėtesnis, bet gyventojai – gudresni: žinojo, kad nėr ko skubėt.

Juk dabar net sukaitę lakstom. O bendraujam – šalčiau nei ledynmety.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.7/10 (46 votes cast)

Šventinis dokumentinis

„Bajorų“ ištraukos 1 komentaras

Vairuojant nemalonu gert šampaną iš butelio. Stabteliu pakelėj. O čia prisistato uniformuoti ponai:

– Jūsų dokumentai!

Kad mentai – aišku. Tik kodėl – mano? Ir ką reiškia tas „doku“?

Bet kas man rūp! Atsakau jų stiliumi:

– Doku-doku! Kliuku-kliuku!

Pabaigiu butelį ir nulekiu pirmyn, kur spalvoti fejerverkai.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.3/10 (39 votes cast)

Apie rūšių kilmę

„Bajorų“ ištraukos Nėra komentarų

Susiradęs atsiverčiau Darviną… Naujos populiacijos paplinta, susidarius palankioms sąlygoms.

Susimąstęs užsiverčiu dar vieną… Jei kaimuose nebūtų vištų, tai ir kaimo ereliai ten neskraidytų.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.6/10 (30 votes cast)

Pasirinkimas

„Bajorų“ ištraukos Nėra komentarų

Vyrai girtauja, triukšmauja, smurtauja…

Kaip tokius padarus pažabot – neišmanau.

Todėl ir gyvenu su moterim.

VN:F [1.9.1_1087]
Rating: 9.5/10 (39 votes cast)

« Ankstesni įrašai